Enneagramcoaching

Als je niets verandert, dan gaat er niets veranderen….

Wil je werkelijk veranderen en groeien? Dan is inzicht in jouw patroon van denken – voelen – doen nodig en dit kan je met het Enneagram.

Het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat uitgaat van motivaties bij mensen en niet vanuit gedrag. Het is gebaseerd op 9 archetypes en kennis van je typologie zorgt voor meer zelfinzicht. Je ontwikkelt een groeiend bewustzijn van je alledaagse patronen en de invloed ervan op je leven. Dit leidt tot een aanzienlijke verdieping op je mentale- en emotionele drijfveren en daarmee de mogelijkheid om je potentieel volledig te benutten.

DAMAI COACHING werkt met de iEQ9 vragenlijst, een adaptieve online test met meer dan 95% betrouwbaarheid, ontwikkeld door Integrative Enneagram Solutions (Zuid-Afrika).

Dit innovatieve Enneagram bedrijf streeft ernaar inzichten te leveren op een professionele, zinvolle, bruikbare en positieve manier. Ze doen dit via een scala aan rapporten die je Enneagramprofiel, je instinctieve Subtype, je stijl van denken-voelen-doen, je Vleugeltypes, je integratieniveau en zes dimensies van spanning en stress weergeven.

Als geaccrediteerde Integrative Enneagram Practitioner begeleid ik je in je bewustzijn en de kracht van het Ennegram en de toepassing ervan.

Beknopt overzicht van de 9 Enneagram Stijlen:

Strikte Perfectionist

Voor Enen gaat het om verbeteringen en ‘juiste actie’, en de zekerheid dat de dingen goed worden gedaan. Ze zijn principieel, met een duidelijk gevoel voor goed en kwaad en kunnen idealistisch, zelfingenomen of veroordelend lijken.

Attente Helper

Tweeën willen op een behulpzame en ondersteunende manier tegemoetkomen aan de behoeften van anderen. Ze zijn warm, gericht op geven en op mensen, en zoeken bevestiging via hun relaties.

Competitieve Presteerder

Drieën zijn ‘doeners’ en zijn meestal praktisch en taakgericht ingesteld. Ze zijn competitief en brengen offers om hun doelen te bereiken en succesvol te lijken. Ze riskeren overbelast te geraken of workaholic te worden.

Intense Creatieveling

Vieren zoeken naar betekenis, diepte en authenticiteit. Ze zijn emotioneel gevoelig en afgestemd op hun omgeving als creatieve en expressieve individuen.

Stille Specialist

Vijven zijn gericht op hun privacy en hebben een actief mentaal leven. Ze observeren en onderzoeken hoe de wereld in elkaar zit. Ze hebben het moeilijk om gedachten en gevoelens te delen.

Loyale Scepticus

Zessen hebben gemakkelijk voeling met potentiele gevaren en risico’s. Ze handelen vanuit een gevoel van angst en denken op sceptische manier. Ze waarderen vertrouwen, verantwoordelijk en loyaliteit.

Enthousiaste Visionair

Zevens zijn op zoek naar variatie, stimulatie en plezier. Ze gaan uitdagingen aan met optimisme en benaderen het leven op een toekomstgerichte manier. Als teamleden zorgen ze voor creativiteit, energie en optimisme.

Actieve Bepaler

Achten zijn krachten van de natuur, met een sterke aanwezigheid en persoonlijkheid. Ze hechten waarde aan controle. Ze zijn op hun hoede en tegelijk zorgend en beschermend voor de mensen om hen heen.

Aangepaste Bemiddelaar

Negens zijn diplomatisch en afgestemd op de ideeën van anderen, vaak als facilitators of bemiddelaars in beroepen. Ze vormen een lijm tussen de mensen met hun vriendelijke, gegronde en stabiele houding.

Benieuwd welk type jij bent?

Bel of mail voor meer informatie
of maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek

Ik werk volgens de gedragscode van het International Coach Federation (ICF) en ik ben geaccrediteerde Integrative Enneagram Practitioner.

Op een flexibele manier zet ik mijn ervaring, kennis en methodes in zodat jij op een individuele manier wordt begeleid in dit proces.