Stress en burn-out

Wanneer je uitgevallen bent, of dreigt uit te vallen met stressklachten dan brengt dat een hoop vragen en onrust met zich mee. Er spelen vragen zoals: Ik voel weerstand als ik naar mijn werk vertrek, wat moet ik doen om terug op de rails te geraken? Ik ben helemaal ‘op’, hoe moet ik nu verder? Ik ben snel geïrriteerd en prikkelbaar, is dat wel normaal? Hoe kan ik stoppen met piekeren? Ik vergeet zoveel, komt dat ooit weer goed? Ik kan dit mijn collega’s toch niet aandoen?

Kortom: vragen en onzekerheden die je herstel vooral in de weg staan.

De KU Leuven heeft een ‘Burnout Assessment Tool’ (BAT)¹ ontwikkeld die het risico op een burn-out kan bepalen. Wil je zelf al eens nagaan in welke zone je zit? Klik dan hier om de vragenlijst in te vullen. De tool stelt geen diagnose, deze moet steeds gebeuren door de huis- of bedrijfsarts.

Overspannenheid en burn-out zijn overwegend werk gerelateerd, maar er kunnen ook oorzaken liggen in de persoonlijke of maatschappelijke omstandigheden. DAMAI COACHING begeleidt je naar duurzame mentale vitaliteit.

In het coachingstraject nemen we de tijd om je te informeren over het effect van roofbouw op je lichaam en welke stappen jij het beste kunt doorlopen om duurzaam te herstellen. Een traject is steeds maatwerk en we benadrukken zowel de werk- als de privécontext.

Er is aandacht voor:

Energie en vitaliteit herwinnen

In deze fase bespreken we slaap, voeding, beweging, leef- en werkgewoonten. Op het moment dat je eraan toe bent, word je gestimuleerd om energiegevende activiteiten te doen, strikt afgewisseld met rust en ontspanning.

Leren omgaan met stress en emoties

Het doel is dat je inzicht krijgt in stress verhogende gedachten, technieken leert om beter met stress om te gaan en oplossingen vindt voor praktische uitdagingen in je leven.

Versterken van competenties zoals: zelfvertrouwen, assertiviteit, grenzen bewaken en prioriteiten stellen

Gedurende het hele proces werken we aan het tot bloei brengen van je talenten, zodat je weer in je eigen kracht kan staan.

Match met sociale omgeving en werk

We bespreken de werkverdeling in je privésituatie en we bekijken of de huidige job die je doet (nog) bij je past.

Terugvalpreventie, re-integratie en follow up

We onderzoeken hulpbronnen en valkuilen bij terugkeer naar werk of een andere levensinvulling.

Meer weten?

Bel of mail voor meer informatie
of maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek

(1) Citatie: Schaufeli, W.B., De Witte, H. & Desart, S. (2019)